SMS

Kontroler służy do wysyłki pojedynczych wiadomości SMS. Domyślnie wszystkie parametry muszą być przekazane w kodowaniu UTF-8

Uwagi ogólne

Numery telefonu muszą być podawane w formacie 9 lub 11 cyfrowym (np. 48502602702 lub 502602702), możliwe jest także dodanie znaku „+” przed prefixem kraju (np. +48502602702). Obecnie sms'y są wysyłane tylko do polskich numerów, czyli do numerów z prefiksami rozpoczynających się od +48.

Treść pojedynczej wiadomości to standardowo do 160 znaków lub 70 znaków w przypadku wystąpienia chociaż jednego znaku specjalnego. Maksymalna długość wiadomości wynosi 459 znaków (lub 200 ze znakami specjalnymi) i jest wysłana jako 3 połączone SMS-y.

Znakami specjalnymi są wszystkie znaki nie mieszczące się w zestawie znaków: @£$¥èéùìòÇØøÅå_^{}[~]| ÆæßÉ!"#¤%&'()*€+,-./0-9:;<=>?A-ZÄÖÑܧ¿a-zäöñüà

Uwaga: Znaki: ^ { } [ ] ~ € \ | zawsze liczone są podwójnie (bez względu na to czy wysyłamy SMS ze znakami specjalnymi czy bez) ze względu na wymogi specyfikacji GSM.

SMS bez znaków specjalnych SMS ze znakami specjalnymi
Maksymalna ilość znaków Ilość SMSów Maksymalna ilość znaków Ilość SMSów
160 1 70 1
306 2 134 2
459 3 200 3

Rodzaje wiadomości SMS

Bramka umożliwia wysłanie wiadomości trzech rodzajów: wiadomości typu ECO, PRO oraz 2WAY.

SMS typu ECO to wiadomość wysyłana z losowego 9cio cyfrowego numeru telefonu.

SMS typu PRO to wiadomość wysyłana z nadpisem alfanumerycznym, czyli zdefiniowanym polem nadawcy. Pole to nie może zawierać więcej niż 11 znaków z zestawu a-zA-Z0-9 oraz znak myślnika „-”. Aby korzystać z SMS typu PRO konieczne jest zgłoszenie nadpisu w systemie FreshMail.

SMS typu 2WAY to wiadomość wysłana z konkretnego numeru telefonu na który odbiorca może odpowiedzieć. Odpowiedź zostanie zarejestrowana w systemie FreshMail.

Wiadomości MMS

Bramka umożliwia także wysłanie wiadomości MMS. Taka wiadomość składa się z krótkiego tematu oraz obrazka w formacie jpg, giflub png.

Cennik

Aby móc korzystać z bramki SMS należy w pierwszej kolejności podpisać umowę. Ceny za sms typu ECO, PRO, 2WAY oraz MMS są zawarte w umowie.